روش های قانونی اخذ اقامت آلمان

اخذ اقامت در آلمان ۲۰۱۸ از طرق مختلف ، اخذ اقامت در آلمان از طریق پناهندگی ، اخذ اقامت در آلمان از طریق مهاجرت غیر قانونی ، اخذ اقامت در آلمان از طریق مهاجرت قاچاقی به آلمان ، و مهاجرت و اخذ اقامت آلمان از طریق سرمایه گذاری در آلمان ، مهاجرت و اخذ اقامت […]

اقامت از طریق ازدواج آلمان

کسب تابعیت آلمان راه‌هایی متعددی دارد که یکی از این راه‌ها ازدواج با یکی از اتباع آلمان می‌باشد اگر دو فرد مقیم آلمان قصد اخذ تابعیت از طریق ازدواج را داشته باشند (برای اینکه بعد از اقامت مدت ۸ سال باید دوره انتظار برای اخذ تابعیت سپری شود و اشخاصی که می‌خواهند این دوران را […]