اقامت از طریق ثبت شرکت فرانسه

برای شروع به اقداماقامت از طریق ثبت شرکت فرانسه چه باید کرد؟ توصیه می کنیم قبل از راه اندازی هرگونه کسب وکار در فرانسه اقدام به مشاوره حقوقی در این خصوص بنمائید و اطمینان حاصل نمایید که در چارچوب قانون به این مهم می پردازید ، ضمن اینکه این نکته را مد نظر داشته باشید […]

شرایط زندگی فرانسه

لطفا برای کسب اطلاعات لازم در زمینه شرایط زندگی فرانسه با تلفن دفاتر موسسه حقوقی دادآور مهر تماس حاصل کنید و یا با تکمیل و ارسال فرم ارزیابی این امکان وجود خواهد داشت تا پرونده شما توسط وکلای طراز اول بین المللی مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن برای مشاوره با شما تماس گرفته […]