اقامت اروپا

موسسه حقوقی دادآور مهر افتخار دارد در زمینه اخذ انواع ویزا و اقامت اروپا با کمک نیروهای متخصص و وکلای بین المللی در کشورهای گوناگون اقدام نماید . لطفا برای هر گونه پرسش در رابطه با پرونده های مهاجرتی ، شرایط و ضوابط ، قوانین کشورهای اروپایی با ما تماس بگیرید و یا با تکمیل […]

اقامت از طریق سرمایه گذاری

لطفا برای کسب اطلاعات لازم در زمینه اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری با تلفن دفاتر موسسه حقوقی دادآور مهر تماس حاصل کنید و یا با تکمیل و ارسال فرم ارزیابی این امکان وجود خواهد داشت تا پرونده شما توسط وکلای طراز اول بین المللی مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن برای مشاوره با […]

اقامت از طریق سرمایه گذاری سوئد

لطفا برای کسب اطلاعات لازم در زمینه اخذ اقامت سرمایه گذاری سوئد با تلفن دفاتر موسسه حقوقی دادآور مهر تماس حاصل کنید و یا با تکمیل و ارسال فرم ارزیابی این امکان وجود خواهد داشت تا پرونده شما توسط وکلای طراز اول بین المللی مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن برای مشاوره با شما تماس […]

اقامت از طریق سرمایه گذاری انگلیس

همانطور که میدانید سرمایه گذاری یکی از روش های اقامت در سایر کشورها می باشد. در این مطلب به بررسی جزئیات اقامت از طریق سرمایه گذاری انگلیس می پردازیم. اقامت از طریق سرمایه گذاری انگلیس درواقع بدین معناست که شخص متقاضی این ویزا بتواند مبلغ دو میلیون پوند را به عنوان سرمایه خود به کشور انگلستان […]

اقامت از طریق سرمایه گذاری اسپانیا

لطفا برای کسب اطلاعات لازم در زمینه اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری اسپانیا  با تلفن دفاتر موسسه حقوقی دادآور مهر تماس حاصل کنید و یا با تکمیل و ارسال فرم ارزیابی این امکان وجود خواهد داشت تا پرونده شما توسط وکلای طراز اول بین المللی مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن برای مشاوره […]

اقامت از طریق سرمایه گذاری در آمریکا

لطفا برای کسب اطلاعات لازم در زمینه اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری در آمریکا با تلفن دفاتر موسسه حقوقی دادآور مهر تماس حاصل کنید و یا با تکمیل و ارسال فرم ارزیابی این امکان وجود خواهد داشت تا پرونده شما توسط وکلای طراز اول بین المللی مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن برای […]

اقامت سرمایه گذاری

لطفا برای کسب اطلاعات لازم در زمینه اخذ اقامت سرمایه گذاری  با تلفن دفاتر موسسه حقوقی دادآور مهر تماس حاصل کنید و یا با تکمیل و ارسال فرم ارزیابی این امکان وجود خواهد داشت تا پرونده شما توسط وکلای طراز اول بین المللی مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن برای مشاوره با شما تماس […]